Zwrot, reklamacja i WYMIANa

Jeżeli chcesz dokonać zwrotu, reklamacji lub wymiany prosimy o zapoznanie się z poniższą instrukcją.

 1. Pobierz i wypełnij odpowiedni formularz:
  dla zwrotów – formularz odstąpienia od umowy
  dla reklamacji i wymiany – formularz reklamacji i wymiany
 2. Dołącz dowód zakupu do przesyłki (np. paragon)
 3. Zamów kuriera DPD na koszt adresata
 4. Odeślij produkty wraz z formularzem i dowodem zakupu na adres:
  Dono da Scheggia
  ul. Dyrekcyjna 2, 40-012 Katowice
 5. Zachowaj dowód nadania przesyłki
 6. Zwrot środków nastąpi przelewem na wskazany w formularzu numer konta

Formularz odstąpienia od umowy

Formularz reklamacji i wymiany